Casa Memorială Nicolae Labiș

0230 227 297

DJ209A Mălini

14,5 km

16 min

Nicolae Labiș, unul dintre cei mai mari poeți, s-a născut în Poiana Mărului, un sat înconjurat de păduri, în 2 decembrie 1935. Vremurile tulburi pe care le-a traversat în scurta sa existență pământeană, setea nestăvilită de înțelegere a acestora și a marilor rosturi ale lumii, contactul nemijlocit cu natura domoală a Moldovei, spiritul rebel de adolescent, toate au făcut din el un poet al timpului său și al timpului nostru. Soarta fiind extrem de crudă cu dânsul, inima a încetat să-i mai bată când abia împlinea frageda vârstă de doar 21 de ani.

Va fi mereu o flacără vie care va aprinde inimile tuturor românilor și chiar ale străinilor, îndrumându-i și spre Casa Memorială Nicolae Labiș din localitatea Mălini, județul Suceava, unde vor fi oricând bine primiți.


0 0